Wie koopt er nu een kluis?

Wie koopt er nu een kluis?

Er is geen specifiek type mensen dat een kluis koopt.
Wel hebben ze allemaal als voorwaarde dat hun meest waardevolle spullen in de beste omstandigheden worden bewaard.

Waar mochten wij al kluizen plaatsen?

* Ziekenhuizen
* Overheid / gemeentes
* Politie
* Particulieren
* Retail
* Zelfstandige beroepen

Heb je nog vragen contacteer ons.